logo

Sobe z zgodbo so ponosni dobitnik prestižnih certifikatov Travelife in Green Key za dosežke v trajnostnem turizmu

CERTIFIKAT TRAVELIFETravelife_Logo__Mobile

Sobe z zgodbo Pr’ Gavedarjo so v maju 2016 prejele prestižen certifikat Travelife. Travelife – mednarodna certifikacijska shema trajnosti v turizmu – ocenjuje socialne, okoljske in ekonomske učinke in dosežke turističnega ponudnika in z uvajanjem trajnostnega razvoja v poslovanje omogoča zmanjševanje stroškov in povečevanje prodaje.

Za pridobitev prestižnega znaka Travelife so Sobe z zgodbo Pr’ Gavedarjo izpolnjevale 150 trajnostnih kriterijev, ki pokrivajo tako okoljsko področje, kot je zmanjševanje porabe energije, vode in kemikalij, kot tudi socialna področja, kamor spadajo dobrobit zaposlenih, sodelovanje z lokalno skupnostjo, zaščito človekovih in otrokovih pravic ter področje ohranjanja kulturne dediščine.

Varovanje okolja

V Sobah z zgodbo Pr’ Gavedarjo se zavedamo, da delovanje vsakega izmed nas vpliva na okolje, zato delujemo v skladu z visokimi standardi okoljske trajnosti. Naš cilj je širiti pozitiven vpliv na okolje in s tem prispevati svoj delež pri doseganju trajnostne prihodnosti, seveda tudi s pomočjo naših gostov, lokalne skupnosti in poslovnih partnerjev.

V Sobah z zgodbo Pr’ Gavedarjo zmanjšujemo porabo energije z učinkovitimi sistemi ugašanja luči in nizko energetskimi gospodinjskimi aparati, toploto zagotavljamo iz lesne biomase in iz odpadne toplote iz sosednje industrije, vse skupaj pa smo za večjo učinkovitost nadgradili z sodobnim sistemom prezračevanja. Pri varčevanju z vodo nam pomagajo sodobne tehnologije, ki omogočajo manjše pretoke vode, ločevanje odpadkov pa je skrb vsakega izmed nas, ki jo uspešno posredujemo tudi našim gostom.

Poleg vseh naštetih dejavnosti pa gremo mi še korak dlje: gostom omogočamo zdravo bivalno okolje, narejeno iz naravnih materialov, saj smo pri obnovi uporabili le masiven slovenski les, ki smo ga za zmanjšanje negativnih učinkov na zdravje gostov zgolj naoljili, stene smo prebarvali z apnenimi barvami, ki vzdržujejo zdravo mikroklimo v prostoru, gostom nudimo eko ležišča z posteljnino in brisačami iz organskega bombaža, izdelke za osebno nego z eko certifikatom ter recikliran toaletni papir. Ker želimo njihove sobe ohranjati čiste, vendar še vedno zdrave, uporabljamo zgolj čistila z eko certifikatom, največkrat se poslužujemo kar domačega kisa, nudimo pa jim tudi obilen domač, lokalen in eko zajtrk za zdrav začetek dneva.

Seveda pa vse procese skrbno merimo, da se lahko prepričamo, da s svojim delovanjem zmanjšujemo porabo in zagotavljamo kakovost bivanja naših gostov.

Podpora lokalni skupnosti in gospodarstvu

Skupnost in zaposlene prepoznavamo kot ključ do uspeha našega podjetja in uspešnosti izvajanja zastavljenih trajnostnih ciljev kot naših temeljnih vrednot. Kot odgovorno podjetje se zavezujemo k trajnostnemu razvoju in prispevanju k družbi, v kateri delamo in živimo, k izboljšavam in dopolnjevanju bivalnega okolja z ustvarjanjem novih priložnosti za ekonomski in socialni razvoj ter vzdrževanje lokalne kulturne dediščine.

Osredotočeni smo v nenehno izboljševanje svojih odnosov z zaposlenimi in skupnostjo ter verjamemo, da bodo tako zaposleni kot lokalna skupnost v zameno skrbeli za naše dragocene stranke. Tako skrbimo za dobre odnose med zaposlenimi in njihovo stalno izobraževanje, podpiramo lokalne proizvajalce z nakupom lokalnih proizvodov, kjer je to mogoče in aktivno pomagamo lokalni skupnosti pri različnih projektih. Gostom dajemo ažurne informacije o lokalnih ponudnikih kulinaričnih doživetij in aktivnostih, ki jih organizira lokalna skupnost ter s tem posredno podpiramo lokalno ekonomijo.

Gostje so naše največje bogastvo 

Zavedamo se, da moramo pri trajnostnem razvoju sodelovati vsi: tako zaposleni kot gostje in lokalna skupnost, zato naše goste aktivno vabimo k udejstvovanju pri naših trajnostnih aktivnosti. Goste spodbujamo, da trajnost vpletejo že v svoje bivanje pri nas in jim ponudimo zamenjavo brisač zgolj na željo, naučimo jih ločevanja odpadkov, varčevanja z energijo ter jih postrežemo z okusnim lokalnim in bio zajtrkom, kjer jih tudi napotimo do lokalnih proizvajalcev lokalnih dobrot. Ker vemo, da je razlog za trajnostno usmerjenost tudi ta, da bo le enkratna dediščina in zdravo okolje privabilo turiste tudi v prihodnosti, jih obveščamo o vseh aktivnostih v destinaciji, kjer lahko podpirajo lokalno ekonomijo, o lokalni kulturni in naravni dediščini ter jim pomagamo pri organiziranju njihovega brezskrbnega dopusta.

 

CERTIFIKAT GREEN KEY

Green Key logo in colour small NO text

 

Zeleni ključ je okoljski znak, ki ga je prostovoljno pridobilo že več kot 2.600 različnih turističnih obratov v 56 državah.

Certifikat Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov. Certifikat Zeleni ključ lahko pridobijo hoteli in hostli, manjši nastanitveni obrati, kampi in počitniški parki, kongresni centri, restavracije in turistične atrakcije.

Program Zeleni Ključ želi

- Povečati uporabo okolju prijaznih in trajnostnih načinov poslovanja in tehnologije v obratih in s tem zmanjšati skupno porabo virov.

- Povečati zavedanje in spremeniti vzorce obnašanja gostov, zaposlenih in dobaviteljev posameznih turističnih obratov.

- Povečati uporabo okolju prijaznih in trajnostnih načinov ter povečati zavedanje in spremeniti vzorce obnašanja v turistični industriji nasploh.

 

Štirje cilji programa Zeleni ključ:

-  Izobraževanje lastnikov, uprave, zaposlenih, interesnih skupin (dobaviteljev, lokalnih skupnosti,…) in gostov o pomembnosti trajnostnega razvoja v turistični industriji.

- Zmanjšanje okoljskih vplivov turističnih podjetij.

- Zmanjšanje stroškov zaradi zmanjšane porabe virov.

- Uporaba nagrade Zeleni ključ za promocijo okoljskega znaka in nagrajenega obrata.