logo

Sobe z zgodbo so ponosni dobitnik prestižnega certifikata Green Key za dosežke v trajnostnem turizmu

CERTIFIKAT GREEN KEY

Green Key logo in colour small NO text

 

Zeleni ključ je okoljski znak, ki ga je prostovoljno pridobilo že več kot 2.600 različnih turističnih obratov v 56 državah.

Certifikat Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov. Certifikat Zeleni ključ lahko pridobijo hoteli in hostli, manjši nastanitveni obrati, kampi in počitniški parki, kongresni centri, restavracije in turistične atrakcije.

Program Zeleni Ključ želi

– Povečati uporabo okolju prijaznih in trajnostnih načinov poslovanja in tehnologije v obratih in s tem zmanjšati skupno porabo virov.

– Povečati zavedanje in spremeniti vzorce obnašanja gostov, zaposlenih in dobaviteljev posameznih turističnih obratov.

– Povečati uporabo okolju prijaznih in trajnostnih načinov ter povečati zavedanje in spremeniti vzorce obnašanja v turistični industriji nasploh.

 

Štirje cilji programa Zeleni ključ:

–  Izobraževanje lastnikov, uprave, zaposlenih, interesnih skupin (dobaviteljev, lokalnih skupnosti,…) in gostov o pomembnosti trajnostnega razvoja v turistični industriji.

– Zmanjšanje okoljskih vplivov turističnih podjetij.

– Zmanjšanje stroškov zaradi zmanjšane porabe virov.

– Uporaba nagrade Zeleni ključ za promocijo okoljskega znaka in nagrajenega obrata.