logo

Pravno obvestilo

Za namene tega pravnega obvestila je spletna stran skup podstrani na naslovu www.prgavedarjo.si.

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.prgavedarjo.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine Martine Gregori, dopolnilna dejavnost na kmetiji, Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora, Slovenija ali InLife d.o.o, Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora, Slovenija.

Omejitev odgovornosti
Vse informacije in gradiva nawww.prgavedarjo.si so informativne narave. Martine Gregori, dopolnilna dejavnost na kmetiji, Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora, Slovenija ali InLife d.o.o, Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora, Slovenija se bosta trudila za optimalno delovanje www.prgavedarjo.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo www.prgavedarjo.si. Vsi uporabniki uporabljajo www.prgavedarjo.si na lastno odgovornost. Niti Martina Gregori, dopolnilna dejavnost na kmetiji, Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora, Slovenija ali InLife d.o.o, Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora, Slovenija, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.prgavedarjo.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na www.prgavedarjo.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Martina Gregori, dopolnilna dejavnost na kmetiji, Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora, Slovenija ali InLife d.o.o, Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora, Slovenija tudi ne moreta biti odgovorni za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Martina Gregori, dopolnilna dejavnost na kmetiji, Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora, Slovenija ali InLife d.o.o, Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora, Slovenija ne moreta biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe www.prgavedarjo.si.

Martina Gregori, dopolnilna dejavnost na kmetiji, Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora, Slovenija ali InLife d.o.o, Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora, Slovenija se bosta trudili za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Martina Gregori, dopolnilna dejavnost na kmetiji, Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora, Slovenija ali InLife d.o.o, Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora, Slovenija lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv
Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.prgavedarjo.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.prgavedarjo.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Martina Gregori, dopolnilna dejavnost na kmetiji, Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora, Slovenija ali InLife d.o.o, Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora, Slovenija ne odgovarjata za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z www.prgavedarjo.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost Martine Gregori, dopolnilna dejavnost na kmetiji, Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora, Slovenija ali InLife d.o.o, Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora, Slovenija za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko Martina Gregori, dopolnilna dejavnost na kmetiji, Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora, Slovenija ali InLife d.o.o, Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora, Slovenija kadarkoli spremenita in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Varstvo podatkov
Martina Gregori, dopolnilna dejavnost na kmetiji, Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora, Slovenija ali InLife d.o.o, Podkoren 72, 4280 Kranjska Gora, Slovenija avtomatsko zbirata podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Podatke o obiskanosti www.prgavedarjo.si bodo uporabljeni za lastne potrebe.